Poskytujeme kvalitní a komplexní služby v oblasti správy nemovitostí s osobním přístupem

Nabízíme služby pro všechny typy a velikosti nemovitostí, spravujeme kancelářské budovy, multifunkční projekty a obchodní centra jakož i logistické a skladové areály. Poskytujeme komplexní služby v oblasti správy nemovitosti a asset managementu počínaje menšími objekty v prémiových lokalitách, jako je Václavské náměstí 57 (od 4 000 m2), až po velké víceúčelové komplexy, jako je Charles Square Center (22 000 m2).

Poskytujeme služby v Praze a v regionech u historických budov a novostaveb a nebojíme se vstoupit do projektů, které nejsou primárně jednoduché (včetně poskytování jakýchkoliv analýz návratnosti investic, komerčního obchodního plánu a due diligence).

Níže naleznete více informací k našim specifickým službám nebo službám poskytovaným dle typu projektu.

Nabídka služeb

Naše zkušenosti jsou pro vás přidaná hodnota. Nabízíme širokou škálu služeb
pro komerční nemovitosti, administrativní budovy, obchodní centra i skladové areály.

sbps
 • Správa nemovitostí na denní bázi
 • Management servisních poplatků
 • Finanční management
 • Plánování kapitálových výdajů
 • Příprava rozpočtů a reportování

Více informací

sbps
 • Navržení obchodní strategie pro opětovné generování a vedení projektu
 • Rozvoj a poradenství při implementaci obchodní strategie
 • Vyjednávání a opětovné projednávání se stávajícími / potenciálními nájemci
 • Poskytnutí finančních reportů

Více informací

sbps
 • Obecná doporučení
 • Procurement/výběrová řízení
 • Řízení zakázky
 • Monitorování výkonu
 • Benchmarking

Více informací

sbps
 • Koordinace řízení rizik a hodnoty projektu
 • Přehled možností s doporučením pro nejvhodnější řešení
 • Příprava rozpočtu
 • Příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení
 • Zajištění výběrového řízení

Více informací

sbps
 • Fakturace a platby
 • Řízení servisních rozpočtů
 • Zúčtování servisních poplatků
 • Indexace
 • Finanční reporting

Více informací

sbps
 • Vedení kompletní účetní evidence dle platných zákonů
 • Podrobná analytická evidence záloh nájemců
 • Příprava měsíčních finančních výkazů
 • Sestavení měsíčních a ročních závěrek
 • Příprava přiznání k DPH, k dani z příjmu a ostatním daním

Více informací

sbps
 • Příprava strategie pronájmů
 • Příprava prezentací pro vlastníka
 • Vyjednávání smluvních podmínek
 • Jednání o prodloužení smlouvy s nájemci
 • Vytvoření domovního řádu po nájemce/ Handbook

Více informací

sbps
 • Příprava marketingové analýzy
 • Positioning obchodního centra
 • Koncepce a realizace marketingového plánu/rozpočtu
 • Branding nemovitosti
 • Příprava strategie pro další marketingové zdroje příjmů

Více informací

Nabídka služeb dle typu projektu

sbps
 • Správa nemovitostí na denní bázi
 • Facility management
 • Pronájmy
 • Finanční management, reportování a účetnictví
 • Založení správy nemovitosti u nových i složitých projektů
 • Investice – koupě a prodeje nemovitostí

Více informací

sbps
 • Management servisních poplatků
 • Projektový management
 • Správa a prodlužování smluv
 • Business plánování
 • Pronájmy a optimalizace skladby nájemců
 • Aktivní asset management včetně výpočtu návratnosti a doporučení k prodeji

Více informací

sbps
 • Správa nemovitostí na denní bázi
 • Facility management
 • Finanční management, reportování a účetnictví
 • Založení správy nemovitosti u nových i složitých projektů
 • Pronájmy
 • Marketingová strategie

Více informací

sbps
 • Správa nemovitostí na denní bázi
 • Facility management
 • Projektový management
 • Finanční management, reportování a účetnictví
 • Správa a prodlužování smluv
 • Investice – koupě a prodeje nemovitostí

Více informací

Naše projekty

Za 6 let jsme získali více než 185 000 m2 pod správu a/nebo asset management
s odpovědností za projekty v hodnotě 400 milionů EUR.