Asset management nám pomáhá nacházet skryté zdroje příjmu a úspory – s cílem dosáhnout větší výkonnosti a vyšší hodnoty vaší budovy.

Služby nabízené v oblasti Asset managementu:
  • Navržení obchodní strategie pro opětovné generování a vedení projektu
  • Rozvoj a poradenství při implementaci obchodní strategie
  • Vyjednávání a opětovné projednávání se stávajícími / potenciálními nájemci
  • Poradenství, najímání, řízení a kontrola property manažerů, účetních a dalších externích konzultantů
  • Poskytnutí finančních reportů
  • Vydávání příkazů a pokynů s ohledem na řízení a rozvoj projektů
  • Převzetí odpovědnosti při vyjednávání a provádění všech smluvních úkonů / dohod

Staráme se o zájem klienta, jako by to byl zájem náš.

Michaela Semanová
Managing Director / Partner

Naše projekty

Za 6 let jsme získali více než 185 000 m2 pod správu a/nebo asset management
s odpovědností za projekty v hodnotě 400 milionů EUR.