Podstatná část naší správy nemovitostí na denní bázi spočívá v zajištění facility managementu a out-sourcování služeb .

Pravidelně revidujeme rozpočty servisních poplatků s ohledem na možné úspory a minimalizaci nepřeúčtovatelných nákladů (management servisních poplatků).

Na převážně většině našich projektů máme svého technického manažera, který je zodpovědný za technickou správu a zajištění veškerých úkonů facility managementu ve spolupráci se subdodavateli.

Služby nabízené v oblasti Facility managementu:
 • Obecná doporučení
 • Procurement/výběrová řízení
 • Řízení zakázky
 • Monitorování výkonu
 • Styčná osoba pro nájemce
 • Benchmarking
 • Dodržování zákonných povinností
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Otázky životního prostředí
 • Monitorování energetického managementu
 • Nakládání s odpady
 • Správa přístupových karet a klíčového hospodářství
 • Řízení záruk
 • Úklid
 • Ostraha

Spokojený nájemce je klíčem k úspěchu projektu a má přímý vliv na jeho výnosnost.

Tomáš Hanuš
Chief Technical Manager

Naše projekty

Za 6 let jsme získali více než 185 000 m2 pod správu a/nebo asset management
s odpovědností za projekty v hodnotě 400 milionů EUR.