Pochopení projektu se znalostí investiční strategie klienta a cílů, nám pomáhá dosáhnout očekávaných výsledků a dosažení finančních cílů našich klientů.

Služby nabízené v oblasti Finančního managementu a reportingu:
  • Fakturace a platby
  • Řízení rozpočtů (servisní poplatky, CAPEX, Marketing) - realizace rozpočtů a pravidelná aktualizace
  • Zúčtování servisních poplatků
  • Indexace
  • Evidence a správa pohledávek
  • Řízení bezpečnostních záruk/deposit
  • Finanční reporting

Large enough to meet your financial needs, small enough to give you a personal approach.

Věra Hordóssyová
Chief Accountant

Naše projekty

Za 6 let jsme získali více než 185 000 m2 pod správu a/nebo asset management
s odpovědností za projekty v hodnotě 400 milionů EUR.