Marketing a management ostatních příjmů kombinuje zkušenosti s přihlédnutím k místním specifikum každého projektu.

Naším cílem je maximalizovat návštěvnost a tržby. Neexistuje jedno řešení pro všechny situace, proto vždy provádíme průzkum lokality, demografického profilu, struktury nájemců a dalších faktoru. Maximalizace příjmu z krátkodobých pronájmů je další z řady faktorů mající přímý vliv na hodnotu projektu.

Služby nabízené v oblasti Marketingu:
 • Příprava marketingové analýzy
 • Identifikace a analýza spádové oblasti
 • Demografická analýza spádové oblasti
 • Výpočet příjmů ve spádové oblasti a segmentace
 • Výpočet požadovaného obratu centra a návštěvnosti
 • SWOT analýza projektu a konkurence
 • Stanovení tenant mixu s ohledem na demografický a příjmový profil
 • Positioning obchodního centra
 • Definice ‘selling points’
 • Koncepce a realizace marketingového plánu/rozpočtu včetně marketingového komunikačního plánu
 • Branding nemovitosti
 • Příprava loga, brožur, webových stránek, sociálních médii - to vše v souladu se strategii positioningu
 • Organizace kampaní před, v průběhu a po otevření projektu
 • Upevňování povědomí značky prostřednictvím tisku, inzerce/reklamy, marketingových materiálů a sociálních médií
 • Plán propagačních/sezonních akcí
 • Příprava strategie pro další marketingové zdroje příjmů
 • Reporting klientovi dle jeho požadavků

Be aware of efficiency of your premises or properties to maximize their potential.

Marcela Rytířová
Marketing Manager

Naše projekty

Za 6 let jsme získali více než 185 000 m2 pod správu a/nebo asset management
s odpovědností za projekty v hodnotě 400 milionů EUR.