Nabízíme klientům komplexní správu investičních projektů od jejich počáteční fáze až do zahájení provozu.

Dále nabízíme řízení stavebních projektů, které je zajišťováno našimi zkušenými technickými manažery na jednotlivých nemovitostech. Ti jsou koordinováni naším Chief Technical Managerem, Tomášem Hanušem.

Služby nabízené v oblasti Projektového managementu:
  • Koordinace řízení rizik a hodnoty projektu
  • Přehled možností s doporučením pro nejvhodnější řešení
  • Příprava rozpočtu
  • Příprava harmonogramu prací
  • Příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení
  • Zajištění výběrového řízení
  • Pravidelné kontrolní dny včetně zápisů
  • Zajištění kompletní dokumentace a dokladů k předání stavby
  • Řízení dokončovacích prací a předávacího procesu
  • Závěrečná zpráva a účetní závěrka

Pro úspěšné dosažení vašeho cíle, nechte na nás plánování, přípravu, řízení, kontrolu i dokončení vašeho projektu.

Tomáš Hanuš
Chief Technical Manager

Naše projekty

Za 6 let jsme získali více než 185 000 m2 pod správu a/nebo asset management
s odpovědností za projekty v hodnotě 400 milionů EUR.