Na základě požadavku klientů poskytujeme služby v oblasti vedení účetnictví k příslušné nemovitosti.

Máme vlastní účetní oddělení v naši pražské kanceláři, úzce spolupracující s týmem property manageru.

Služby nabízené v oblasti Účetnictví:
  • Vedení kompletní účetní evidence dle platných zákonů
  • Vedení knihy všech dodavatelských a odběratelských faktur, plateb pojistného, úroků z prodlení apod.
  • Podrobná analytická evidence záloh nájemců
  • Příprava měsíčních finančních výkazů
  • Sestavení měsíčních a ročních závěrek
  • Příprava přiznání k DPH, k dani z příjmu a ostatním daním
  • Příprava podkladů pro audit + spolupráce s auditory

Základem jsou čísla, proto se vždy soustředíme na finanční výkon.

Věra Hordóssyová
Chief Accountant

Naše projekty

Za 6 let jsme získali více než 185 000 m2 pod správu a/nebo asset management
s odpovědností za projekty v hodnotě 400 milionů EUR.